EU Projekti

PROJEKT 1:

Naziv projekta: Unaprijeđenje poslovanja primjenom novih IKT rješenja

Kratki opis projekta: Svrha ovog projekta je kroz informatizaciju ključnih poslovnih procesa poduzeća unaprijediti i optimizirati poslovne procese, integrirati poslovne funkcije, poboljšati organizaciju rada i interakcije s klijentima i dobavljačima, odnosno povećati produktivnost i učinkovitost poslovanja, te stvoriti uvjete za veću konkurentnost na tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Provedbom projekta će se ukloniti ključna ograničenja sa kojima se poduzeće sada susreće u poslovanju u cjelini. Informatički sistem će ubrzati i povezivati (integrirati) sve ključne poslovne aktivnosti tvrtke: proizvodnju i prodaju te omogućiti učinkovitije povezivanje kako sa dobavljačima tako i sa kupcima. Istovremeno će se povećati produktivnost i učinkovitost, skratiti rokovi isporuke te vrijeme potrebno da se pojedine narudžbe realiziraju. Informatizacija će olakšati i ubrzati radne procese što će smanjiti proizvođački ciklus i omogućiti brže reagiranje na potrebe kupaca. Osim toga uvedbom informatičkog sustava će se postići bolji pregled nad poslovanjem, brži protok informacija, veća kvaliteta proizvoda i smanjenje troškova (manje odpada – škarta, veća iskorištenost tehn. opreme,…).

Ukupna vrijednost projekta: 584.625,00 HRK, iznos koji sufinancira EU: 350.775,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 02.12.2019. do 02.03.2020

Kontakt osoba za više informacija: Srećko Požgaj

www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

PROJEKT 2:

Naziv projekta: Unaprjeđenje poslovanja uvođenjem ISO 9001:2015 norme

Kratki opis projekta: Svrha ovog projekta je kroz uvođenje sustava kvalitete u poslovne procese poduzeća unaprijediti i optimizirati poslovanje poboljšati organizaciju rada i interakcije s klijentima i dobavljačima, odnosno povećati produktivnost i učinkovitost poslovanja, te stvoriti uvjete za veću konkurentnost na tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Provedbom projekta će se ukloniti tržišna ograničenja s kojima se poduzeće sada susreće pri interakciji s klijentima.

Sustav kvalitete ISO 9001:2015 će dovesti do:

– vremenske optimizacije proizvodnih operacija,

– optimizacije proizvodnih kapaciteta

– optimizacije proizvodnog procesa od narudžbe do isporuke

– sistematizacije izvršavanja narudžbi

– kvalitetniji uvid u kontrolu kvalitete

– optimizacije narudžbi sirovina i poluproizvoda

Ukupna vrijednost projekta: 73.500,00 HRK, iznos koji sufinancira EU: 62.401,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 10.04.2020. do 10.04.2021

Kontakt osoba za više informacija: Srećko Požgaj

www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

Izbornik